.....

"Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır. Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

...

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır."*

Bu amaçla Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a ilave edilen madde ile Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) kurulmuş, eczacılıkta iki adet uzmanlık alanı ihdas edilmiş ve EUK ilk toplantısını 29/04/2015 tarihinde gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır.

* Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da 14/11/2014 tarihinde yapılan değişiklik için TBMM'ye sunulan Genel Gerekçe metninden alınmıştır.

"ÖĞRENMEK, TEKRARLAMANIN MEYVESİDİR."

Biruni

"Edindiğimiz tecrübeler en az öğrendiğimiz akademik bilgiler kadar önemlidir. Nizamülmülk bunu bizden çok önce fark etmiş olmalı ki öğrenilmiş bilgi ile tecrübenin harmanlanmasını iki insan tipi üzerinden anlatır. “İki insan düşünün” der. “Biri, bir hastalığın ilacını kitaplarda arar, bulur, okur ve bütün ilaçların isimlerini eksiksiz bilir, ancak tecrübesi yoktur; bir diğer insan, bütün ilaçların isimlerini bildiği gibi, hasta tedavi etmiş ve defalarca tecrübe kazanmışsa bu iki insan asla aynı olamaz.” Nizamülmülk’ün değindiği gibi gerçek öğrenme için salt bilgi yeterli değildir, deneyimle mayalanması ve pekiştirilmesi gerekir." *

* Eczacılıkta Sözün Demi, TEB Eczacılık Akademisi Yayınları, 2014.

Fİtofarmasİ Uzmanlığı

Fitofarmasi, hastanın bitkisel ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenleyen, sağlığını koruyan, iyileşmesini sağlayan ve hastalığı önleyen, tedavide kullanılan bitkisel ürünlerde kalitenin, etkinin ve güvenilirliğinin kontrol altına alınmasını sağlayan ve eczacı tarafından sunulan bir eczacılık uzmanlık alandır. Lisans eğitimi sürecinde teorik ve uygulamalı olarak alınan zorunlu Farmakognozi ve Farmasötik Botanik dersleri fitofarmasinin temelini oluşturur. ...

Devamı İçin →

Klİnİk Eczacılık Uzmanlığı

Klinik Eczacılık, hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumak, iyileşmeyi sağlamak ve hastalığı önlemek amacıyla eczacı tarafından sunulan, multidisipliner hasta bakım hizmetini öngören bir sağlık bilimi alanıdır. Bir başka ifadeyle, eczacılık mesleğinin icra edildiği her alanda akılcı ilaç kullanımını amaçlayan bir bilim olan klinik eczacılık, 1960’lı yıllardan itibaren gelişen hasta odaklı eczacılık olarak da bilinmektedir. Klinik eczacı olabilmenin şartlarından biri, ...

Devamı İçin →